top of page

Afvalbutlers trashbash

Trashbash is een educatieve en komische serie waarin de Afvalbutlers (een theaterduo) langsgaan op middelbare scholen. Zij informeren en confronteren de leerlingen op een ludieke wijze over de consequenties van zwerfafval dat zij achterlaten binnen en rondom de school. Elke aflevering dient als introductie van de Trashbash challenge. Een wedstrijd tussen middelbare scholen om met ideeën te komen die de strijd met zwerfafval aangaan.

De video's zijn gemaakt voor intern gebruik.


Deze gehele productie is intern geproduceerd door InKader in december 2022 in nauwe samenwerking met De Afvalbutlers.


bottom of page